Loskomen uit de Babylonische spraakverwarring

 

Dat wij langs elkaar heen praten is als zo oud als Babylonië. Het bouwen van de Toren van Babel mislukte doordat mensen elkaar niet langer konden verstaan. De verwarring die daardoor ontstond dreef de mensheid uiteen. Zij verspreidden zich over de wereld. Die Babylonische verwarring, die bestaat nog altijd. Kijk om je heen, het voltrekt zich onder onze neuzen. In gesprekjes, in organisaties maar ook de media staan er bol van. Neem de discussie rond het Sinterklaasfeest en politieke stromingen als DENK! Je kunt er flink wat kranten en zendtijd mee vullen. Met de beste bedoelingen helpen we problemen de wereld uit. Of toch niet?

 

Goede bedoelingen werken averechts

De beste bedoelingen herbergen veelal een gebod of verbod. Zo probeert menigeen racisme, discriminatie en wat dies meer zij de wereld uit te helpen. Het verbod op zwarte Piet creëert eerder afstand dan nabijheid. Het verlangen naar erkenning in de vorm van een leuk feestje sneuvelt in het wederzijds onbegrip. Mijn dochter van 14 krijgt er tranen van in haar ogen. Ze vindt dat de discussie op geen enkele manier bijdraagt aan het erkennen van elkaar en alleen de verschillen benadrukt. “Het Sinterklaas verhaal is volgens mij al héél oud mam? Het is toch het verhaal van Odin? De vader van de goden en een soort van opvoeder. Hij werd ondersteund door legertje krijgers en twee zwarte raven die hem informeerden over wat er zoal gaande was tussen de mensen. Verzin een nieuw beeld voor deze boodschappers. Een die ons allen verbind. Probleem opgelost, feestje gered.” Wat een verademing kan zo’n onbevangen puberbrein toch zijn.

 

Vastdenken

Irreële of niet uitgesproken verwachtingen zijn er vaak de oorzaak van dat wij iets als een probleem ervaren. Een andere oorzaak ligt in de manier waarop we ons vastdenken. Wij maken problemen groter, door hoe wij erover denken. Daardoor kunnen we uitglijden over de meest onbenullige dingen. Iets wat in eerste instantie helemaal geen probleem was, kan een probleem worden, omdat we er aandacht aan besteden. Aandacht is niet altijd de juiste oplossing. Vaak is het tegendeel het geval.

 

The analytic way of thinking is excellent…simply not good enough

Bij het signaleren van “problemen” hebben wij de neiging om te gaan analyseren. Wat gaat er fout? Waar zit het probleem en wat is de oorzaak? Het is onze natuur die de neiging tot analyseren veroorzaakt. Volgens De Bono stelt de mens zich bij het zien van nieuwe dingen twee vragen: Wat is het en wat moet ik doen? De ontwikkelingen Loskomen uit de Babylonische spraakverwarring in de wetenschap volgen hetzelfde patroon. Hoe werkt het en hoe kunnen we wat stuk is repareren? Zo hebben we veel leren begrijpen. Als we gedrag, samenwerken naar een hoger niveau willen brengen, is geen analyse maar creativiteit nodig. Waarom?

 

Dynamiek ≠ oorzaak en gevolg

 

Mensen zijn autonome wezens, onze onderlinge relaties dynamisch. Lineaire oorzaak en gevolg redenaties werken hier niet. Gewoonweg om er geen logische schema’s of stappenplannen zijn voor het beïnvloeden van gedrag en relaties. Zoals die er ook niet waren toen mij werd gevraagd een groep van internationale vrouwelijke managers wilde begeleiden bij het versterken van hun vrouwelijk leiderschap. Stuk voor stuk talenten die hun plek in een overwegend door mannen geleid bedrijf maar lastig konden vinden. Eerdere programma’s die hen het mannenspel, “whatever that may be”, moesten leren spelen en het aan vrouwen toegeschreven “krabbenmandeffect” moesten verminderen hadden niet het beoogde resultaat. Er was te weinig internationale mobiliteit en er werden te weinig topposities ingevuld door vrouwen….Wat nu?

 

 

 

Gedeelde verlangens overstijgen taal en cultuur

Allerlei vragen gonsden door mijn hoofd. Er moest toch iéts zijn dat de internationale doorstroom van deze dames kon bevorderen? Oeps, daar trapte ik bijna in de valkuil van degenen die mij voorgingen. Ik liet mijn vragen bij het “probleem” los. Besloot het anders aan te pakken. Onze Business Sonar bood uitkomst. De Sonar zoekt niet naar wat we niét willen (problemen) maar naar wat wél ((het (gedeeld) verlangen)). Dit fijngevoelige instrument brengt breindynamiek van individuen, teams en zelfs organisaties in beeld. Waarbij breindynamiek een natuurlijk gegeven is, dat taal en cultuurverschillen overstijgt. De dynamiek toonde haarfijn aan welke informatie in de communicatie verloren ging en welk verlangen de dames verbond en daadwerkelijk dreef. Door vervolgens aan het werk te gaan met hun verlangens en bedoelingen, voelde iedereen zich erkend en verdween de Babylonische spraakverwarring als sneeuw voor de zon. De optelsom van hun competenties ten dienste van dat verlangen ontsloot de route naar een nieuw samen. Mission accomplished.

 

Urban Knowmads

Astrid van Tongeren